Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Rutas Turísticas

entradaLISTADO DE TELÉFONOS

SERVICIOS
Ayuntamiento 986 648 038
Ayuntamiento (fax) 986 648 052
Centro de Salud 986 648 375
Caixanova 986 648 187 | 986 664 601
Farmacia M. Diz 986 648 139
Farmacia Basalo Vázquez 986 648 234
Colegio Público 986 648 162
Instituto de Enseñaza Media 986 648 455
Escuela Familiar Agraria 986 648 250
Taxis 986 648 140
Fenosa-Porriño 986 331 310
Correos 986 648 077
Centro Social 986 667 134
Banesto 986 648 265
Casa de la Juventud 986 648 201
Centro de día 986 096 236


URGENCIAS
Subdelegación del Goberno 986 866 301
Guardia Civil de Salvaterra 986 658 156
Guardia Civil de Ponteareas 986 640 043
Guardia Civil de Pontevedra 986 811 100
Guardia Civil *062
Ambulancias *061
Tráfico 986 330 135
Protección Civil 986 861 600
Cruz Roja 986 641 794
Ambulancias 986 641 042
Hospital Meixoeiro 986 811 111
Bomberos 986 810 287
Incendios 986 683 905
entradaContacto |
Departamento

Persona

Email

Alcaldía

Xose

alcaldia.asneves@fegamp.gal

1ª Ten. Alcaldía. Fomento

Eduardo

fomento.asneves@fegamp.gal

2ª Ten. Alcaldía. Benestar

Oscar

benestar. asneves@fegamp.gal

Concellería de Cultura

Rosana

cultura.asneves@fegamp.gal

Concellería de Mocidade

Sandra

mocidade.asneves@fegamp.gal

Concellería de Sanidade

Nati

sanidade.asneves@fegamp.gal

Correo Xeral

Rexistro

asneves@fegamp.gal

Secretaría

Isabel e Conchi

secretaria.asneves@fegamp.gal

Tesourería

Moncha

intervenciontesoureria.asneves@fegamp.gal

Emprego

Esperanza

emprego.asneves@fegamp.gal

Urbanismo

Teo

oficinatecnica.asneves@fegamp.gal

Comunicación

Oscar

comunicacion.asneves@fegamp.gal

ServizosSociais

Noelia

servizossociais.asneves@fegamp.gal

Biblioteca

Miguel

biblioteca.asneves@fegamp.gal

Turismo

Erika

turismo.asneves@fegamp.gal