Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Corporacion

CORPORACIÓN LOCAL DE AS NEVES DENDE  XUÑO DE 2015.

 • D. XOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE
  ALCALDE-PRESIDENTE (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
   
 • Dª ROSANA RODRÍGUEZ AVALLE (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)  

 • D. OSCAR GONZÁLEZ ALVAREZ (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)      
   
 • Dª SANDRA BARROS GROBA (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)
   
 • D. MANUEL EDUARDO MARIÑO SOUTO (PSdeG - PSOE) 
   
 • Dª NATIVIDAD DURÁN PEDROSA (PSdeG - PSOE)

 • D. RAÚL EMILIO CASTRO RODRÍGUEZ (PARTIDO POPULAR) 

 • Dª Mª DEL CARMEN GIL ÁLVAREZ (PARTIDO POPULAR) 

 • D. ROBERTO DANIEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PARTIDO POPULAR)   

 • D. MANUEL LÓPEZ BERNÁRDEZ (PARTIDO POPULAR)   

 • Dª. MARIA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ FRANCISO (PARTIDO POPULAR)