Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Emprego
<vacio> Información Xeral

Estamos no concello.
Pza da Cristiandade, 1
36440 As Neves (Pontevedra)
Telf: 986 648 038

e-mail: emprego.asneves@fegamp.gal

Encargada:
Esperanza Goyanes López

 
entradaConcello Marzo 2016

entradaPLAN DE EMPREGO DAS NEVES 2017


Concello


Contratación subvencionada a través do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra.
Os postos e os códigos de ocupación coa súa nomenclatura son:
1 Peón de limpeza para o Punto Limpo 83321151 (OPERARIOS DE VEHÍCULOS DE LIMPEZA VIARIA)
1 Auxiliar Admistrativo/a 43091029 (EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN XERAL)
1 Conductor/a 84321042 (CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN XERAL) 
1 Auxiliar de axuda no fogar 57101013 (ASISTENTES DOMICILIARIOS)
2 Peóns de obras públicas  96011029 (PEÓN OBRAS PÚBLICAS, EN XERAL)
3 Peóns forestais 95431028 (PEÓNS FORESTAIS)
** As condicións especificas consultanse no documento, bases.


practicas

 

pdfVer bases (publicado o 16/03/17) 

pdfVer resultado seleccción auxiliar administrativo (publicado o 05/04/17)

pdfVer resultado seleccción operario limpeza viaria (publicado o 10/04/17)

pdfVer resultado seleccción postos de peón de obras (publicado o 10/04/17)

pdfVer resultado seleccción postos de peón forestal (publicado o 10/04/17)

 

 

entradaConcello Febreiro 2017

entradaPLAN DE EMPREGO DAS NEVES 2017


ConcelloSegunda convocatoria do proceso selectivo para cubrir dous postos de auxiliar administrativo

pdfVer bases (publicado o 24/02/2017)

pdfVer resultado da primeira proba celebrada o día 7 de marzo (publicado o 07/03/2017)

pdfVer exame ofimática (publicado o 08/03/2017)

pdfVer solucións exame ofimática (publicado o 08/03/2017)

pdfVer corrección do anuncio do resultado do exercicio práctico da selección de dous auxiliares administrativos e convocatoria para a proba de galego (no seu caso) e para a realización da entrevista publicado o 07/03/2017 (publicado o 08/03/2017)

O MÉRCORES DÍA 8 DE MARZO NA CASA DO CONCELLO TERÁ LUGAR:
A proba de Galego (para quen o precise) ás 10:00.
E entrevista (para quen superou a proba práctica e a proba de Galego) ás 10:30.

pdfVer anuncio do resultado da selección  (publicado o 10/03/2017)

 

 

 

 

entradaConcello Febreiro 2017

entradaPLAN DE EMPREGO DAS NEVES 2017


ConcelloOferta dous postos de auxiliar administrativo

pdfVer NOVAS bases (publicado o 24/02/2017)

pdfVer resultado selección de auxiliar administrativo (publicado o 22/02/2017)

Oferta posto de conductor protección de medio ambiente e outros

pdfVer resultado selección de conductor (publicado o 23/02/2017)

pdfVer bases

Oferta posto de: oficial de segunda-albanel e un oficial-xardineiro

pdfVer bases

Os CNO (códigos nacionais de ocupación) máis axeitados ás ofertas de emprego temporal son:
Oficial 2° albanel 71211015
Oficial xardineiro 61201028
Conductor 84321042
Aux. Admin. 43091029

Estar anotados neses códigos non é garantía total de ser chamados a entrevista xa que existen infinidade de CNO´s e é o Servizo Público de Emprego que determina definitivamente.

Páxina web de listado de CNO  http://emprego.xunta.es/cnopro/

 

 

 

entradaConcello Novembro 2016

entradaPRAZA DE "CONSERXE E OUTROS SERVIZOS"


Concello


practicas

 

pdfResultado repetición segundo exercicio e puntuación final (publicado o 16/12/16)

pdfResultado segundo exercicio e puntuación final (publicado o 18/11/16)

pdfResultado primeiro exercicio  (publicado o 08/11/16)

pdfCorrección de erro (de sinatura do documento) da resolución de Alcaldía de data 22 de setembro de 2016, polo que se aproba a Lista Definitiva de Admitidos e Excluidos no proceso de selección para a provisión dunha praza de Persoal Laboral temporal a tempo parcial, por oposición libre: “Conserxe e outros servizos”, contrato de relevo, por xubilación anticipada do titular  (publicado o 26/09/16)

pdfResolución Listado Definitivo admitidos e excluidos para unha praza de CONSERXE E OUTROS SERVIZOS (publicado o 23/09/16)

pdfAnuncio de Lista Provisional admitidos e excluidos para unha praza de CONSERXE E OUTROS SERVIZOS (publicado o 22/08/16)

pdfVer anuncio BOP - bases

pdfVer anuncio BOE - bases

pdfVer instancia

 

entradaConcello Novembro 2016

entradaBASES PARA A CONTRATACIÓN DE CINCO TRABALLADORES/AS DESPREGADOS AO AMPARO DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)


Concello


practicas

 

pdfVer bases 

pdfVer resultados (publicado o 10/11/16) 

 

entradaConcello Outubro 2016

entradaCONTRATACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL


Concello


practicas

 

pdfVer bases 

pdfVer resultados 

 

entradaConcello Outubro 2016

entradaCONTRATACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Concello


practicas

 

pdfVer bases 

pdfVer resultados 

 

entradaConcello Xullo 2016

entradaCONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA


Concello


practicas

pdfVer  bases

pdfVer  resultados

 

entradaConcello Xullo 2016

entradaNOVO PROCESO SELECTIVO


Concello


 

pdfVer resultado animador-sociocultural 

pdfVer resultado monitor deportivo

 

entradaConcello Xuño 2016

entradaNOVO PROCESO SELECTIVO


Concello


 

pdfVer bases socorrista

pdfVer bases animador-sociocultural 

pdfVer bases monitor deportivo

pdfVer bases persoal limpeza e peóns

 

entradaConcello Xuño 2016

entradaCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PERSOAS DESEMPREGADAS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS PERCEPTORAS DE RISGA


Concello


 practicas

pdfVer bases

 

entradaConcello Abril 2016

entradaCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS: 3 PEONS FORESTAIS, 1 ELECTRICISTA E 1 FONTANEIRO


Concello


 practicas

pdfVer bases

pdfVer listado electricistas

pdfVer listado fontaneiros

 

 

entradaConcello Marzo 2016

entradaSUBVENCIÓNS AUTOEMPREGO 2016


Concello


 As Neves

pdfVer máis info

 

entradaConcello Febreiro 2016

entradaAS NEVES ELABOROU UN PLAN DE EMPREGO COMLETO PARA 2016


Concello


 practicas

pdfVer máis info

 

entradaConcello Febreiro 2016

entradaBASES PARA A CONTRATACION DE PERSOAL NO CONCELLO DE AS NEVES EN RELACIÓN AO PLAN DE CONCELLOS DA DEPUTACIÓN


Concello


 practicas

pdfVer bases

pdfVer resultado do proceso de selección

 

entradaConcello Febreiro 2016

entradaEMPREGO CONCELLO AS NEVES


Concello


pdfVer bases - Auxiliar administrativo/a

pdfVer resultado - Auxiliar administrativo/a

pdfVer bases - Condutor protección medio ambiente e outros

pdfVer resultado - Condutor protección medio ambiente e outros

pdfVer bases - Limpiador/a.

pdfVer resultado - Limpiador/a.

pdfVer bases - Peóns recollida de lixo.

pdfVer resultado - Peóns recollida de lixo.

pdfVer bases - Peóns de obras públicas.

pdfVer resultado - Peóns de obras públicas.

 

entradaConcello Febreiro 2016

entradaEMPREGO NA DEPUTACIÓN


Concello


 practicas

pdfVer bases - Auxiliar de deseño gráfico.

pdfVer bases - Oficial de control e vixiancia.

pdfVer bases - Telefonista.

 

entradaConcello Febreiro 2016

entradaPRESTACIÓN DE FILLAS E FILLOS DE 0 A 3 ANOS


Concello


O prazo para solicitar remata o día 7 de marzo.

 practicas

pdfVer DOG

 

entradaConcello Xaneiro 2016

entradaSUBVENCIÓNS


Concello
ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-150116-0013_gl.pdf
 ----------------
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN316A).  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0004_gl.pdf
--------------------------------
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN423B). http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0003_gl.pdf
--------------------
ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2016 http://www.xunta.es/dog/Publicados/
2016/20160127/AnuncioG0425-210116-0002_gl.pdf

 

entradaConcello Xaneiro 2016

entradaANUNCIO 18 OFERTAS DE EMPREGO CONCELLO DAS NEVES


Concello


practicas

pdfVer anuncio


 

entradaConcello Xaneiro 2016

entradaPONTEGAL 2016


Concello


practicas

pdfVer bases


 

entradaConcello Xaneiro 2016

entradaCURSO PODA DE VIDES - 19 E 20 DE FEBREIRO


Concello


practicas

pdfVer cartaz


 

entradaConcello Novembro 2015

entradaXORNADA EMPRENDER BAIXO A FÓRMULA COOPERATIVA - 18 DE NOVEMBRO NO TELECENTRO DE AS NEVES


Concello

practicas

Ver fotospdfVer cartaz

pdfVer díptico

pdfVer nota de prensa

 

entradaConcello Outubro 2015

entradaCONVOCATORIA DE 10 BOLSAS DE MESTRE COMPOSTERO PARA O PROGRAMA DE COMPOSTAXE COMUNITARIO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA


Concello

practicas

pdfVer bases


 

entradaConcello Outubro 2015

entradaAXUDAS XUNTA


Concello

practicas


 

entradaConcello Outubro 2015

entradaCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE VINTE PERSOAS DESEMPREGADAS, DENTRO DO II PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS


Concello

 

pdfVer bases


 

entradaConcello Outubro 2015

entradaCURSO: NOVAS OPORTUNIDADES TURISTICAS COMO ALTERNATIVA AO DESENVOLVIMENTO LOCAL


Concello

Atención!!!
Lamentablemente, por motivos de modificación das condicións climatolóxicas (treboadas) para domingo 18, teremos que aprazar as Experiencias Ecotur.

 

practicas

pdfVer cartaz

pdfVer folleto

 

entradaConcello Setembro 2015

entradaII PLAN EMPREGO DEPUTACIÓN


Concello

 

pdfMáis info

pdfVer resultado


 

 

entradaConcello Setembro 2015

entradaCURSO “ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR”
Concello

 O CONCELLO DE AS NEVES VAI A LEVAR A CABO UN CURSO FORMATIVO PARA A XUVENTUDE, A TRAVÉS DO PROGRAMA “ACTÍVATE” 2015, CONVOCADO POLA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. IMPARTIRASE O CURSO DENOMINADO:
 “ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR”.

 

pdfVer Bando

 

entradaConcello Setembro 2015

entradaPRÁCTICAS INTERNACIONAIS. REINO UNIDO, ITALIA E PORTUGAL
Concello

practicas

 

pdfVer máis info

 

entradaConcello Setembro 2015

entradaBASES QUE REXIRÁN A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DOUS POSTOS DE LIMPIADOR/A A TEMPO PARCIAL, NO CONCELLO DE AS NEVES PARA O ANO 2015
Concello

 

pdfVer bases

 

entradaConcello Agosto 2015

entrada BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS INCENTIVOS AO AUTOEMPREGO COLECTIVO DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIO DE EMPLEO XUVENIL, E SE PROCEDE Á SÚA COMVOCATORIA PARA O ANO 2015
Concello

 

pdfVer bases

 

entradaConcello Agosto 2015

entradaCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A TEMPO PARCIAL NO CONCELLO DE AS NEVES PARA O ANO 2015
Concello

 

pdfVer bases

 

entradaConcello Xullo 2015

entradaCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/HA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, A TEMPO PARCIAL, PARA O SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO DE AS NEVES
Concello

 

pdfVer bases

 

entradaConcello Xullo 2015

entradaPROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL (GALEUROPA)
Concello

 

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca axudas para proxectos de mobilidade transnacional dirixido a mozos e mozas menores de 25 anos, ou menores de 30 se teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

Para máis información, prema no seguinte enlace:
xuventude.xunta.es

 

entradaConcello Xuño 2015

entradaCONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA (CNO: 84321042)


Concello

 

pdfVer bases

pdfVer resultados

 


 

 

entradaConcello Xuño 2015

entradaCONTRATACION DUN/UNHA ANIMADOR SOCIO- CULTURAL PARA O CONCELLO DE AS NEVES (CNO: 37241043)


Concello

 

pdfVer bases

pdfVer resultado

 

 

entradaConcello Xuño 2015

entradaCONTRATACION DUN/UNHA MONITOR/A DEPORTIVO/A PARA O CONCELLO DE AS NEVES (CNO: 37231077)


Concello

 

pdfVer bases

pdfVer resultado


 

 

entradaConcello Xuño 2015

entradaCONTRATACION DE DOUS/DÚHAS SOCORRISTAS PARA A ACTUACIÓN DENOMINANADA: “ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS”, INCLUÍDA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN DO ANO 2015, FINANCIADO POLA CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR (CNO: 59921017)


Concello

 

pdfVer bases

pdfVer resultado


 

 

entradaConcello Febreiro 2015

entradaSistema de Garantía Xuvenil
Concello

 

A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos xóvenes menores de 25 anos al mercado de traballo. En España enmárcase na estratecia de Emprendimento Xoven aprobada en febreiro de 2013 polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. A Recomendación sobre a Garantía Xuvenil establece que os xóvenes menores de 25 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación ou formación tras ter finalizado os seus estudos ou quedar desempregados.
Para máis información, prema no seguinte enlace:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/
darsealta.html

 

 


<vacío>O servicio do Técnico Local de Emprego no Concello das Neves comenzou a funcionar a finais do ano 2001; dito Servicio foi creado no ámbito da colaboración da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude coas entidades locais, a tarvés dos programas de cooperación, como instrumentos para promove-la configuración dunha rede especializada na implantación das políticas activas de emprego e na xeneración de emprego no contorno local.
As funcións principais do técnico local de emprego segundo as directrices fixadas pola Consellería, son:
a)      Prospeción de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores.
b)      Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividades entre os desempregados, promotores e emprendedores así como institucións colaboradoras, levando a cabo accións de sensibilización cara ó fomento dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego.
c)      Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financieira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.
d)      Apoio ós promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos técnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos adecuados para contribuir á boa marcha das empresas creadas.
e)      Calquera outra que axude á implantación das politicas activas de emprego na súa zona de influencia.
 Ademais ofrécese Información Xeral:
 -        Formas Xurídicas
-         Axudas e Subvencións
-         Programas de fomento de emprego
-         Actividades formativas
-         Dirección de interese