Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Actas e bandos

Licitacións abertas


Advírtese aos interesados, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulais e prescripcións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar a estes procedementos de contratación, atópase publicadada no BOP de Pontevedra no que respecta ó seu anuncio e nos textos suscritos polo Órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto as suas condicións técnicas e administrativas.
entrada En tramitación:

Ir a Xunta de Galicia - Plataforma de Contratación
Data Tipo Licitación Estado
28/09/16 OBRA mellora camiños cobalagarto e pozas en as neves

pdfFormalización contrato
Data publicación en web: mércores 28 de setembro de 2016

 

pdfCartel da obra 
Data publicación en web: mércores 28 de setembro de 2016

 

Adxudicado
cartel
entrada29/02/16 SERVIZO SERVIZO DE CAFETERÍA NO CENTRO SOCIAL MARCIAL DIZ GARRIDO

pdfBando
Data publicación en web: luns 29 de febreiro de 2016

pdfPrego de cláusulas administrativas particulares Data publicación en web: luns 29 de febreiro de 2016

pdfPrego de prescricións técnicas
Data publicación en web: luns 29 de febreiro de 2016

 
entrada12/05/15 SERVIZO SERVIZO DE CAFETERÍA NO CENTRO SOCIAL MARCIAL DIZ GARRIDO

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : martes 12 de maio de 2015

 

ADXUDICADO
entrada03/12/14 SERVIZO CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Anuncio sobres A e B
Data publicación en web : martes 10 de febrero de 2015

Prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : mércores 3 de decembro de 2014

Prego de prescricións técnicas
Data publicación en web : mércores 3 de decembro de 2014

 
entrada26/11/14 ADMINISTRATIVO DE OBRAS REFORMA PARCIAL DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE AS NEVES, PUSIM/14

CPV 45000000

 

Prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : mércores 26 de novembro de 2014

 
entrada19/08/14 NEGOCIADO ADECUACIÓN E MODERNIZACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS, FASE 1ª

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : venres 19 de setembro de 2014

Cadro resume de modelo de prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : martes 19 de agosto de 2014

ADXUDICADO
entrada14/08/14 NEGOCIADO RENOVACION DAS INSTALACIONS DE ILUMINACION PUBLICA EXTERIOR EXISTENTES 2014

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : venres 19 de setembro de 2014

Cadro resume de modelo de prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : xoves 14 de agosto de 2014

ADXUDICADO
entrada27/12/13 NEGOCIADO MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS EN CEDEIRA, VIDE E SAN XOSÉ DE RIBARTEME

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : xoves 13 de febreiro de 2014

Cadro resume de modelo de prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : venres 27 de decembro de 2013

ADXUDICADO
entrada18/10/13 NEGOCIADO ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO TIPO PICK-UP para servizos de protección do ambiente e do espazo natural

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : venres 18 de outubro de 2013

Cadro resume de modelo de prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : venres 18 de outubro de 2013

ADXUDICADO
entrada17/10/13 NEGOCIADO Contrato das OBRAS DE REPARACIÓN NO MERCADO MUNICIPAL

Anuncio adxudicación
Data publicación en web : xoves 17 de outubro de 2013

Cadro resume de modelo de prego de cláusulas administrativas particulares
Data publicación en web : xoves 17 de outubro de 2013

ADXUDICADO
entrada09/10/13

NEGOCIADO

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DO SERVIZO DA CAFETERÍA DO CENTRO SOCIAL "MARCIAL DIZ GARRIDO"

Bando

Data publicación en web : mérores 9 de outubro de 2013

Adxudicación

Data publicación en web : mérores 13 de novembro de 2013

ADXUDICADO
entrada12/09/13

NEGOCIADO

PROXECTO DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NA ZONA DA ESTACIÓN

 

Cadro resumo de prego de cláusulas administrativas particulares

Data publicación en web : xoves 12 de setembro de 2013

Adxudicación

Data publicación en web : martes 1 de outubro de 2013

ADXUDICADO