Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Urbanismo

<vacio>Urbanismo

<vacio>Solicitude de licenza para ocupación da vía pública
[86 Kb]

<vacio>Escrito de aportación de documentación complementaria
[78 Kb]

<vacio>Solicitude de licenza de primeira ocupación
[88 Kb]

<vacio>Solicitude de certificación urbanística
[84 Kb]

<vacio>Solicitude de segregación de parcela
[86 Kb]

<vacio>Solicitude de prórroga de licenza de obras
[80 Kb]